5 клас
Дозвілля. Прийменники місця.

Віднімання десяткових дробів.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
6 клас
Транспорт. Підготовка до подорожі. Вступ до теми.

Основні властивості рівнянь.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Хвощі, плауни.
7 клас
Розваги у вільний від навчання час.

Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Лінійні рівняння з двома змінними.
Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Частина 1.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
8 клас
Інтернет: бути чи не бути? Present Simple Tense.
Гетьманщина за часів Івана Мазепи. Частина 1.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Означення квадратного рівняння та його елементів.
Природні зони України: мішані й широколисті ліси
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
9 клас
Складне речення.
Геометрична прогресія: означення, формула n-го члена та хар-на властивість.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. XIX ст.
Харчова промисловість в Україні.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Англомовні країни. Великі міста. Past Simple.
10 клас
Морфологічна норма. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників.
Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Пароутворення і конденсація. Властивості насиченої та ненасиченої пари.
Правовий статус українських земель у складі Польщі.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
11 клас
Функціональні стилі української мови.
Основні правила комбінаторики.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Квантові властивості світла. Квантові постулати Бора.
Початок перебудови в СРСР.
Гості: Євген Кот та Наталія Татарінцева.
Made on
Tilda