5 клас
УМР. Ділові папери. Оформлення конверта.
Революція Гідності.
Природа. Погода, пори року. Лексика: Погода, пори року. Граматика. Теперішній неозначений і тривалий час.
6 клас
Спорт. Урок №1.
Розв’язування вправ на додавання та віднімання звичайних дробів.
Культура Давнього Риму.
7 клас
Спорт. Урок 2.
Розв'язування систем лінійних рівнянь різними способами.
Кількісний склад розчину, їх обчислення. Урок 1.
Природні зони. Вертикальна поясність.
8 клас
Література. Урок 2.
Теорема, обернена до теореми Вієта.
Середні солі. Фізичні та хімічні властивості. Поняття про кислі солі.
Використання природно-ресурсного потенціалу України.
9 клас
Молодіжна культура. Течії молодіжної культури. Урок 2.
Частота та ймовірність випадкової події.
Світовий ринок товарів і послуг.
Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
10 клас
Meet Great Britain. Географічне положення. Читання.
Скалярний добуток векторів.
Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.
11 клас
Наука і технічний прогрес. Лексика. Граматика. Урок 1.
Задачі на об’єми тіл обертання.
Made on
Tilda