5 клас
Складні речення з безсполучниковим зв'язком.
Арифметичні дії з десятковими дробами. Частина 2.
6 клас
Зворотний займенник “себе”.
Розв’язування вправ на множення звичайних дробів.
Різноманітність покритонасінних. Однодольні рослини.
7 клас
Прийменник як службова частина мови.
Держави Центральної та Східної Європи в Х-ХV ст.
Лабораторна робота “З’ясування умов плавання тіл”
Форми поведінки тварин. Урок 2.
8 клас
Головні члени речення.
Розв’язування прямокутних трикутників.
Просвітництво і промислова революція. Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення.
Робота і потужність електричного струму.
9 клас
Розвиток мовлення. Як створювати текст?
Осьова симетрія.
Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Урок 2.
Міжнародні відносини наприкінці XIX – на початку XX ст.
10 клас
Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки.
Meet Great Britain. Лексико-граматичні вправи.
Країни Середнього та Близького Сходу.
11 клас
Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко.
Розв’язування задач. Атомне ядро. Енергія зв’язку атомного ядра.
Опрацювання ЛО в простих речення Урок 2.
Агресія Росії проти України в 2014 р.
Made on
Tilda